KINDERCOACHING

“Puurheid

Verwonder en bewonder

Echtheid van een kind

Oprecht en puur

Zoals iedereen begint”

Werkwijze

Kinderen en ouders kunnen met verschillende hulpvragen bij KidsCave coaching terecht voor een kortdurende en laagdrempelige begeleiding.

Ieder kind is uniek. Met zijn talenten en mogelijkheden is hij de moeite waard. Als ouder wil je je kind graag gelukkig zien. Lachend en onbevangen de wereld ontdekken!

Soms merk je als ouder dat het even niet zo lekker loopt. Jouw zoon of dochter zit ergens mee en je kunt je vinger er niet zo goed op leggen. Je merkt dat jouw kind veel piekert, slecht slaapt, niet meer straalt….de glans is even weg. Of er zijn omstandigheden waar je kind moeilijk mee kan dealen. Een scheiding, een verlies of andere zaken die impact hebben.

En wat de oorzaak ook is; er zijn manieren om het kind weer in zijn kracht te laten staan. En ja hoor, ieder kind bezit de veerkracht om de schouders er weer onder te zetten, zijn of haar kwaliteiten in te zetten en mogelijkheden te zien. Daar gaan we samen voor!

KidsCave - superman kind
KidsCave - Kind blaast paardebloem

Hierbij kijk ik dus echt naar wat een kind nodig heeft en daar stem ik de begeleiding op af. Wanneer een kind gaat geloven in zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden ziet, dan wordt de focus verschoven van ‘probleem’ naar zelfkennis. Vaak is het probleem er dan niet meer. Zo leren kinderen hun eigen handelen en denken positief te beïnvloeden.

Als er besloten wordt om samen een traject aan te gaan, volgt een intakegesprek met de ouders. Hoeveel sessies er nodig zijn, is vooraf moeilijk aan te geven, maar na een aantal sessies zullen we evalueren.

En natuurlijk vertellen we jullie aan het eind van elke afspraak welke mooie ontdekkingen we hebben gedaan!

Wil je weten of mijn coaching past bij jouw kind?
Neem dan vrijblijvend contact met me op!

KidsCave Coaching
Rianne ten Haaf
Milsbeek

KidsCave Coaching
Rianne ten Haaf
Milsbeek